Trial

Trial kan kalles motorsportens ballett. Her er fart intet mål, det er full kontroll som gjelder. Det er konsentrasjon, planlegging og mye trening som gjør at førerne kan kjøre opp skrenter på måter som synes som ren magi for folk flest. På Hobøl MK sin hjemmeside kan du lese mer..


 

Utskriftsvennlig versjon

Trial kommer av det engelske ordet ”to try” som betyr ”å prøve”. Fart har liten betydning, det er ikke om å gjøre å komme først til mål, men å beherske vanskelige løyper i skog og mark uten å sette foten i bakken. Så hvis du ønsker stor fart er ikke trial sporten for deg. Ønsker du derimot å kunne beherske en motorsykkel best mulig, er trial tingen. Det er ikke lovlig å kjøre uregistrerte motorsykler utenom på områder som er godkjent til slik bruk, i Norge. Du må derfor være medlem av en klubb som er tilsluttet Norges Motorsportsforbund, noe Hobøl Motorklubb er. Du kan heller ikke trene på andre områder  enn de som eies/drives av disse klubbene. Påbudt utstyr er hjelm, kjørestøvler, hansker, samt at du har langermet genser og bukser. Trialdress er ikke nødvendig. Forsikring av egen sykkel og kjøp av deler etc. er rimeligere gjennom klubben.