Trial

Trial kan kalles motorsportens ballett. Her er fart intet mål, det er full kontroll som gjelder. Det er konsentrasjon, planlegging og mye trening som gjør at førerne kan kjøre opp skrenter på måter som synes som ren magi for folk flest. På Hobøl MK sin hjemmeside kan du lese mer..


 

Utskriftsvennlig versjon
Introduksjonslisensen er gyldig kun en dag og du kan bare kjøpe en slik lisens en gang. Deretter må du løse en rekrutteringslisens som er gyldig ut inneværende kalenderår og som kun er gyldig for trening og ikke konkurransekjøring. For at rekrutteringslisensen skal være gyldig må du også være medlem av klubben. For de som låner våre hjelmer ved sykkelleie har vi innført påbud om kjøp av elastiske hetter. De blir da personlig eie og skal brukes hver gang du låner en hjelm. Hettene selges i klubben. Støvler og hansker kan også lånes.