Trial

Trial kan kalles motorsportens ballett. Her er fart intet mål, det er full kontroll som gjelder. Det er konsentrasjon, planlegging og mye trening som gjør at førerne kan kjøre opp skrenter på måter som synes som ren magi for folk flest. På Hobøl MK sin hjemmeside kan du lese mer..


 

Utskriftsvennlig versjon

De fleste førerne våre har vært med på løp som er i nærheten, for eksempel Kråkerøy, Borg og Trøgstad, men noen reiser over hele landet og også til utlandet. Barn mellom 8 og 11 år kan delta på enkeltstående samlinger. Samlingene må ha en uformell karakter og dersom det premieres skal premieringen være lik for alle. Det skal ikke være resultatlister for denne aldersgruppen. Barn kan fra det året de fyller 11 år, delta i enkeltstående konkurranser innenfor et distrikt/region. Løpet skal også her ha en uformell karakter, men her kan utøverne rangeres på lik linje med eldre utøvere. Det er imidlertid vanlig at alle premieres i klassene for denne aldersgruppen. Fra det året du fyller 13 år kan du være med i alle typer løp.

Når tiden er inne for å være med på løp, er det viktig å vite følgende: Det er skriftlig påmelding på eget skjema seinest 15 dager før løpet (Skjemaet kan du få på klubben.), eller du kan melde deg på via e-post til de arrangørene som tillater det. De påmeldte får detaljert informasjon gjennom tilleggsregler som blir utsendt av løpets arrangør etter påmeldingen din er registrert. Der står alle reglene som gjelder for løpet, tid for oppmøte, teknisk kontroll og starttid, hvor det ikke er lov til å kjøre osv. Kjører du på områder hvor det ikke er lov til å kjøre, kan du bli diskvalifisert. Før løpet er det viktig at sykkelen er ren og i god stand siden sykkel og utstyr skal gjennom en teknisk kontroll før start. Løpet består av merkede løyper, også kalt seksjoner. Hver seksjon er avgrenset med merkebånd og har en klar begynnelse og en klar slutt. Hver seksjon kan deles i flere delseksjoner, vanligvis inntil tre. Det er viktig å gå gjennom seksjonene før start. Når seksjonsdommeren gir klarsignal, kan du starte. Seksjonen er som regel pilet, dvs. at det er merket hvordan du skal kjøre. Det er en maksimaltid du kan bruke på løpet, vanligvis 5 - 6 timer. Alle seksjonene kjøres som regel to eller tre ganger. Bruker du mer enn oppsatt tid, vil du bli prikkbelastet, eventuelt diskvalifisert. Det er mange klasser i et trialløp, og disse er delt inn etter ferdighet og alder.

Klasser menn:

Klasser kvinner:

Elite

 

A

K Elite

B

KB

C

KC

D

KD

Rekrutt

Rekrutt