Trial

Trial kan kalles motorsportens ballett. Her er fart intet mål, det er full kontroll som gjelder. Det er konsentrasjon, planlegging og mye trening som gjør at førerne kan kjøre opp skrenter på måter som synes som ren magi for folk flest. På Hobøl MK sin hjemmeside kan du lese mer..


 

IMG_3155IMG_3155

Den mystiske hette mannen observert i Hobøl.
Under trening med Trial på Hobøl MK ble denne mannen på nytt observert.
Forrige observasjon var i grisgrendte strøk hvor en familie på 5 observerte han mens han fingret med apparatet sitt. Herr Elg snakket med grøss og gru på de traumer hans 3 kalver ble utsatt for når de fryktet at apparatet var en jaktrifle.