Teateret Grimsborken fremfører "Vinden visker" av Rolf Sossna i Potetkjelleren på Kulturgaarden